بازدید کننده گرامی،

برای دریافت فایل های مربوط به درس آمار انسانی، به بخش کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

سوالات آمار توصیفی
1394/09/03

سوالات آمار توصیفی کنکور سراسری سال های 89 تا 94 همراه با حل تشریحی

کتاب آمار انسانی
1394/09/03

فصل اول کتاب آمار و احتمال انسانی

سوالات کتاب آمار و احتمالات تألیف عادل آذر
1394/09/03

سوالات کتاب آمار و احتمالات تألیف عادل آذر به همراه حل تشریحی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق

مدیریت اجرایی

MBA

مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات